Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Tu Dien Hinh Bai : Numbers

08.30.2011, Picture Dictionary, by .

Bạn đang học bài “Numbers” thuộc giáo trình từ điển tiếng anh bằng hình ảnh. Giáo trình này sẽ giúp bạn phát triển vốn từ vựng một cách trực quan thông qua những hình ảnh minh họa được sắp đặt theo chủ đề để bạn dễ nhớ. Trong bài học này bạn sẽ được học các từ liên quan đến các con số Numbers

Comments are closed.