Học Anh Văn

Feed Rss

Phát Âm

Học phát âm tiếng anh là giáo trình dạy phát âm rất đơn giản súc tích và hiệu quả. Trong 10 bài học bạn sẽ được hướng dẫn qua hầu hết các chủ điểm quan trọng trong phát âm tiếng anh gồm: nguyên âm, nguyên âm đôi, nguyên âm ba, phụ âm, liên kết từ…

  1. English Pronunciation Unit 1

  2. English Pronunciation Unit 2

  3. English Pronunciation Unit 3

  4. English Pronunciation Unit 4

  5. English Pronunciation Unit 5

  6. English Pronunciation Unit 6

  7. English Pronunciation Unit 7

  8. English Pronunciation Unit 8

  9. English Pronunciation Unit 9

  10. English Pronunciation Unit 10

Leave a Reply