Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Hoc phat am tieng anh bai 6

11.30.2012, Pronunciation, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Hoc phat am tieng anh bai 6” thuộc giáo trình học phát âm tiếng anh. Giáo trình này gồm có 10 bài học trong đó mỗi bài học sẽ đề cập đến một hoặc một vài chủ điểm phát âm quan trọng. Hy vọng giáo trình này sẽ giúp bạn phát âm chuẩn tiếng anh.
Phần 6:

Comments are closed.