Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Hoc anh van giao tiep bai 96-100

03.15.2013, Hoc anh van giao tiep, by .

Anh văn giao tiếp bài 96 tới bài 100 đem lại cho bạn cách dùng tiếng anh thông qua các chủ đề: trả lại chiếc áo cho cửa hàng, cậu có thú cảnh không, lên kế hoạch cho chuyến đi, cô muốn làm gì sau khi tốt nghiệp, sở thích.

Bài 96: Returning a shirt to the store
Trả lại chiếc áo cho cửa hàng.

Bài 97: Do you have a pet?
Cậu có thú cảnh không?

Bài 98: Planning a trip
Lên kế hoạch cho chuyến đi.

Bài 99: What do you want to do after you graduate?
Cô muốn làm gì sau khi tốt nghiệp?

Bài 100: Hobbies
Sở thích.

Comments are closed.