Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Hoc anh van giao tiep bai 91-95

03.15.2013, Hoc anh van giao tiep, by .

Anh văn giao tiếp bài 91 tới bài 95 sẽ giúp bạn luyện nghe nói thông qua các chủ đề: bạn từ đâu đến, kỳ nghỉ của bạn thế nào, cậu có nhớ mình không, tôi thích phong cách của bạn, gia đình.

Bài 91: Where do you come from?
Bạn từ đâu đến?

Bài 92: How was your vacation?
Kỳ nghỉ của bạn thế nào?

Bài 93: Do you remember me?
Cậu có nhớ mình không?

Bài 94: I like your style
Tôi thích phong cách của bạn.

Bài 95: Family
Gia đình.

Comments are closed.