Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Hoc anh van giao tiep bai 86-90

03.15.2013, Hoc anh van giao tiep, by .

Anh văn giao tiếp bài 86 tới bài 90 sẽ giúp bạn tiếp cận với cách sử dụng anh văn trong tình huống: đang trong cuộc họp, giải quyết với phàn nàn, tham gia một cuộc họp Marketing, đánh giá quá trình làm việc, lên kế hoạch cho chuyến công tác.

Bài 86: In the meeting
Trong cuộc họp.

Bài 87: Handling a complaint
Giải quyết với phàn nàn

Bài 88: Joining a marketing meeting
Tham gia một cuộc họp Marketing.

Bài 89: Performance appraisal
Đánh giá quá trình làm việc.

Bài 90: Planning a business trip
Lên kế hoạch cho chuyến công tác.

Comments are closed.