Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Hoc anh van giao tiep bai 81-85

03.15.2013, Hoc anh van giao tiep, by .

Anh văn giao tiếp bài 81 tới bài 85 sẽ giúp bạn làm quen với cách sử dụng tiếng anh trong lúc: nói chuyện với sếp mới, một vòng quanh văn phòng làm việc, sắp xếp một cuộc họp, trả lời và chuyển cuộc gọi, chào hỏi khách hàng.

Bài 81: Talking with my new boss
Nói chuyện với sếp mới.

Bài 82: The office tour
Một vòng quanh văn phòng làm việc.

Bài 83: Making an appointment
Sắp xếp một cuộc họp.

Bài 84: Answering the telephone and transferring a call
Trả lời và chuyển cuộc gọi.

Bài 85: Greeting a client
Chào hỏi khách hàng.

Comments are closed.