Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Hoc anh van giao tiep bai 76-80

03.15.2013, Hoc anh van giao tiep, by .

Anh văn giao tiếp bài 76 tới bài 80 bạn sẽ được cách sử dụng tiếng anh trong việc: trì hoãn một việc, nói về chân trời mới, nói về buổi phỏng vấn, miêu tả công việc, đễn văn phòng làm việc mới.

Bài 76: Postponing
Hoãn một việc gì đó lại.

Bài 77: New horizons
Chân trời mới.

Bài 78: The interview
Buổi phỏng vấn.

Bài 79: My job description
Miêu tả công việc của tôi.

Bài 80: Arriving at my new office
Đến văn phòng làm việc mới.

Comments are closed.