Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Hoc anh van giao tiep bai 71-75

03.15.2013, Hoc anh van giao tiep, by .

Anh văn giao tiếp bài 71 tới bài 75 bạn sẽ được cách sử dụng tiếng anh trong việc: thể hiện ước muốn, cố gắng sắp xếp một cuộc họp, hỏi về cuộc điện thoại như thế nào, miêu tả công việc, hỏi chuyện về công việc.

Bài 71: Expressing a wish
Thể hiện ước muốn.

Bài 72: Trying to arrange the meeting
Cố gắng sắp xếp một cuộc họp.

Bài 73: How was the phone call?
Cuộc điện thoại thế nào?

Bài 74: My job description
Miêu tả công việc của tôi

Bài 75: How are things?
Mọi chuyện thế nào?

Comments are closed.