Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Hoc anh van giao tiep bai 66-70

03.14.2013, Hoc anh van giao tiep, by .

Anh văn giao tiếp bài 51 tới bài 55 sẽ dạy các bạn cách sử dụng tiếng anh: Cân nhắc các lựa chọn, Kiểm tra cái này trước khi chúng ta đi nhé, Gặp gỡ, Đưa ra các khả năng, Lên kế hoạch cho một cuộc họp quan trọng

Bài 66: Weighing up the options
Cân nhắc các lựa chọn.

Bài 67: Check this before we go will you?
Kiểm tra cái này trước khi chúng ta đi nhé!

Bài 68: Meeting
Gặp gỡ

Bài 69: Offering possibilities
Đưa ra các khả năng.

Bài 70: Planning an important meeting
Lên kế hoạch cho một cuộc họp quan trọng.

Comments are closed.