Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Hoc anh van giao tiep bai 6-10

03.14.2013, Hoc anh van giao tiep, by .

Bạn đang xem 5 bài hội thoại tiếp theo trong giao trinh anh văn giao tiếp, bài 6 tới bài 10. Trong phần này bạn sẽ học cách làm quen, và các vấn đê xã giao thường được đề cập đến.

Bài 6: Do you like school?
Bạn có thích trường học không?

Bài 7: Hello
Xin chào!

 

Bài 8: Can (có thể)
Nói về khả năng của bạn.

Bài 9: What sports can you play?
Bạn có thể chơi những môn thể thao nào?

Bài 10: Use to
Cách sử dụng “Use to” trong tiếng Anh

Comments are closed.