Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Hoc anh van giao tiep bai 56-60

03.14.2013, Hoc anh van giao tiep, by .

Anh văn giao tiếp bài 56 tới bài 60 sẽ dạy các bạn cách sử dụng tiếng anh: Những câu hỏi trước khi nhận công việc,  Nhận lời làm việc, Ở nhà hàng, Lời đề nghị mới, Phương án thay thế

Bài 56: Do you have any questions?
Bạn còn câu hỏi nào không?

Bài 57: Getting a job offer
Nhận lời làm việc

Bài 58: At the restaurant
Ở nhà hàng

Bài 59: A new proposal
Lời đề nghị mới

Bài 60: Alternatives
Phương án thay thế

Comments are closed.