Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Hoc anh van giao tiep bai 51-55

03.14.2013, Hoc anh van giao tiep, by .

Anh văn giao tiếp bài 51 tới bài 55 sẽ dạy các bạn cách sử dụng tiếng anh: Nói về sở thích cá nhân ngoài công việc khi đi xin việc, Lý do bỏ công việc cũ, Nói về cách giải quyết áp lực trong công việc của bạn, Trả lời khi được yêu cầu đi công tác, Tại sao bạn muốn công việc này?

Bài 51: sở thích cá nhân ngoài công việc
Nói về sở thích cá nhân ngoài công việc khi đi xin việc

Bài 52: Reasons for leaving a previous job
Lý do bỏ công việc cũ

Bài 53: giải quyết áp lực công việc
Nói về cách giải quyết áp lực trong công việc của bạn.

Bài 54: đi công tác
Trả lời khi được yêu cầu đi công tác

Bài 55: Why do you want this job?
Tại sao bạn muốn công việc này?

Comments are closed.