Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Hoc anh van giao tiep bai 46-50

03.14.2013, Hoc anh van giao tiep, by .

Anh văn giao tiếp bài 46 tới bài 50 sẽ dạy các bạn cách sử dụng tiếng anh khi bạn muốn nói: về trình độ học vấn khi đi xin việc, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng đặc biệt, công việc lý tưởng, về thế mạnh của bạn khi đi xin việc.

Bài 46: Trình độ học vấn
Nói về trình độ học vấn khi đi xin việc

Bài 47: Previous job experience
Kinh nghiệm làm việc

]

Bài 48: Special Skills
Kỹ năng đặc biệt

Bài 49: The ideal job
Công việc lý tưởng

Bài 50: thế mạnh của bạn
Nói về thế mạnh của bạn khi đi xin việc

Comments are closed.