Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Hoc anh van giao tiep bai 31-35

03.14.2013, Hoc anh van giao tiep, by .

Anh văn giao tiếp bài 31 tới bài 35 sẽ dạy các bạn cách sử dụng tiếng anh trong trường hợp : để lại lời nhắn, đặt bàn, ở nhà hàng, nâng ly chúc mừng, tại đại lý lữ hành

Bài 31: Passing a message
Để lại lời nhắn

Bài 32: Making a reservation
Đặt bàn

Bài 33: At the restaurant
ở nhà hàng

Bài 34: Making a toast
Nâng ly

Bài 35: At the travel agent
Tại đại lý lữ hành

One Response to Hoc anh van giao tiep bai 31-35

  1. 2013-03-15 at 16:50 quynh mai

    nhưng bài học nay rất thực tế,hi vọng nó sẽ giúp tôi thêm kiến thức về giao tiếp trong tiếng Anh,nhưng còn bài 33 có vấn đề mà tôi chưa mở được vui lòng giúp tôi .Rất cảm ơn