Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Hoc anh van giao tiep bai 26-30

03.14.2013, Hoc anh van giao tiep, by .

Anh văn giao tiếp bài 26 tới bài 30 sẽ dạy các bạn cách nói chuyện khi : chọn một bộ phim, gặp chuyện trùng hợp, sắp xếp một cuộc hẹn, đi mua sắm.

Bài 26: Choosing a movie
Chọn một bộ phim

Bài 27: What a coincidence!
Thật trùng hợp

Bài 28: Making a date
Sắp xếp một cuộc hẹn

Bài 29: Going to the shop
Đi mua sắm

Bài 30: Wanita
Wanita

2 Responses to Hoc anh van giao tiep bai 26-30

  1. 2013-03-15 at 10:51 quynh mai

    cần bài viết của 101 bài Anh văn giao tiêp sẽ dễ dang cho việc tự học

    • Cảm ơn lời góp ý của bạn. Chúng tôi rất cần ý kiến đóng góp từ bạn đọc để cải thiện tính tiện dụng cho chương trình. Chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn trong thời gian ngắn nhất có thể.