Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Hoc anh van giao tiep bai 21-25

03.14.2013, Hoc anh van giao tiep, by .

Anh văn giao tiếp bài 21 tới bài 25 sẽ dạy các bạn cách giao tiếp trong trường hợp: liên quan việc đi tàu, mua một chiếc điện thoại, chỉ dẫn tới nhà vệ sinh, sắp đặt một cuộc hẹn cho lần sau.

Bài 21: About the train
Nói về việc đi tàu

Bài 22: A pair of shoes
Một đôi giày

Bài 23: Buying a phone
Mua một chiếc điện thoại

Bài 24: Directions to the toilet
Chỉ dẫn tới nhà vệ sinh

Bài 25: Make an appointment for later
Sắp đặt một cuộc hẹn cho lần sau

Comments are closed.