Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Hoc anh van giao tiep bai 16-20

03.14.2013, Hoc anh van giao tiep, by .

Anh văn giao tiếp bài 16 tới bài 20 sẽ dạy các bạn cách đàm thoại về chủ đề: gọi món ăn, kiểm tra hóa đơn, tính tiền, gặp gỡ bạn bè, và các câu chuyện phím.

Bài 16: What do you like to eat for breakfast?
Bạn muốn ăn sáng món gì?

Bài 17: Ordering food
Gọi món ăn

Bài 18: Check please
Kiểm tra hóa đơn

Bài 19: Meeting a friend
Gặp một người bạn

Bài 20: How old is your car?
Xe bạn từ đời nào?

Comments are closed.