Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Hoc anh van giao tiep bai 11-15

03.14.2013, Hoc anh van giao tiep, by .

Anh văn giao tiếp bài 11 tới bài 15 sẽ đề cập đến cách dùng tiếng anh trong chủ đề: nói chuyện về thời tiết, cách nói chuyện dùng từ “Want” trong tiếng Anh, cách gọi một cuộc điện thoại, ghé thăm một người bạn, gặp gỡ và giới thiệu.

Bài 11: Weather (thời tiết)
Nói chuyện về thời tiết

Bài 12: Want (muốn)
Cách nói chuyện dùng từ “Want” trong tiếng Anh

Bài 13: Making a phone call
Gọi một cuộc điện thoại

Bài 14: Visiting a friend
Ghé thăm một người bạn

Bài 15: Greeting and introduction
Gặp gỡ và giới thiệu

Comments are closed.