Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Hoc anh van giao tiep bai 1-5

03.14.2013, Hoc anh van giao tiep, by .

Đây là 5 bài học đầu tiên trong chương trình học anh văn giao tiếp. Trong phần này bạn sẽ được học cách dùng thì trong câu hỏi và câu trả lời.

Bài 1: What are you doing?
Bạn đang làm gì thế?

Bài 2: What did you do last night?
Bạn làm gì tối qua?

Bài 3: What did you see?
Bạn đã thấy gì?

Bài 4: What did you do today John?
Bạn đã làm gì hôm nay John?

Bài 5: What are you going to do tomorrow?
Bạn sẽ làm gì vào ngày mai?

Comments are closed.