Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Hoc anh van giao tiep 61-65

03.14.2013, Hoc anh van giao tiep, by .

Anh văn giao tiếp bài 61 tới bài 65 sẽ hướng dẫn cách sử dụng tiếng anh trong vấn đề: Sắp lịch làm việc , cách nêu thắc mắc, kêu gọi giúp đỡ, cách tạo cuộc hẹn, đi ăn trưa.

Bài 61: What’s on the agenda?
Lịch làm việc hôm nay thế nào?

Bài 62: Making a query
Thắc mắc

Bài 63: Getting help
Cần giúp đỡ

Bài 64: Making an appointment
Hẹn gặp

Bài 65: have lunch
Ăn trưa

Comments are closed.