Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Grammar In Use Bai1-Present continuous

10.18.2010, Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Present continuous” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn sẽ được học cách dùng thì hiện tại tiếp diễn present continuous

Comments are closed.