Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Grammar In Use Bai 7 -Present Perfect (1)

10.21.2010, Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Present Perfect” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn sẽ được học thì hiện tại hoàn thành.
UNIT 7 -Present Perfect (1)

Comments are closed.