Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Grammar In Use Bai 5 -Past Simple

10.21.2010, Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Past Simple” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn sẽ được học thì quá khứ.
UNIT 5 -Past Simple

Comments are closed.