Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Grammar In Use Bai 3 -Present Continuous and presernt simple (1)

10.19.2010, Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Present Continuous and presernt simple (1)” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn sẽ được học cách phân biệt sử dụng giữa thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn
UNIT 3 -Present Continuous and presernt simple (1)

Comments are closed.