Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Grammar In Use Bai 2 – Present Simple

10.18.2010, Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Present Simple” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn sẽ được học cách dùng thì hiện tại đơn.
present simple

Comments are closed.