Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Archive for the ‘Phong Van Xin Viec’ Category

Phong Van Xin Viec Bai 11: Others question

10.11.2012, Comments Off on Phong Van Xin Viec Bai 11: Others question, Phong Van Xin Viec, by .

Đây là bài học “Others question” thuộc chương trình học anh văn theo chủ đề phỏng vấn xin việc bằng … Learn more

Phong Van Xin Viec Bai 12: Why do you want this job?

10.11.2012, Comments Off on Phong Van Xin Viec Bai 12: Why do you want this job?, Phong Van Xin Viec, by .

Đây là bài học “Why do you want this job?” thuộc chương trình học anh văn theo chủ đề phỏng … Learn more

Phong Van Xin Viec Bai 13: Do you have any questions?

10.11.2012, Comments Off on Phong Van Xin Viec Bai 13: Do you have any questions?, Phong Van Xin Viec, by .

Đây là bài học “Do you have any questions?” thuộc chương trình học anh văn theo chủ đề phỏng vấn … Learn more

Phong Van Xin Viec Bai 14: Getting a job offer

10.11.2012, Comments Off on Phong Van Xin Viec Bai 14: Getting a job offer, Phong Van Xin Viec, by .

Đây là bài học “Getting a job offer” thuộc chương trình học anh văn theo chủ đề phỏng vấn xin … Learn more