Archive for the ‘Hoc anh van qua bai hat’ Category

Hoc anh van qua bai hat : Lemon Tree – Fool’s Garden

Trong bài học này các bạn sẽ được nghe bài hát “Lemon Tree – Fool's Garden”. Trong lúc nghe bài hát bạn hãy điền những từ còn thiếu vào ô trống trong phần lời bài hát để kiểm tra trình độ nghe của bạn. Sau đó bạn hãy click chuột vào nút “show answer” để […]

Hoc anh van qua bai hat : Love To Be Loved By You – Marc Terenzi

Trong bài học này các bạn sẽ được nghe bài hát “Love To Be Loved By You – Marc Terenzi”. Trong lúc nghe bài hát bạn hãy điền những từ còn thiếu vào ô trống trong phần lời bài hát để kiểm tra trình độ nghe của bạn. Sau đó bạn hãy click chuột vào […]

Hoc anh van qua bai hat : Boulevard – Dan Byrd

Trong bài học này các bạn sẽ được nghe bài hát “Boulevard – Dan Byrd”. Trong lúc nghe bài hát bạn hãy điền những từ còn thiếu vào ô trống trong phần lời bài hát để kiểm tra trình độ nghe của bạn. Sau đó bạn hãy click chuột vào nút “show answer” để kiểm […]

Hoc anh van qua bai hat : Soledad – Westlife

Trong bài học này các bạn sẽ được nghe bài hát “Soledad – Westlife”. Trong lúc nghe bài hát bạn hãy điền những từ còn thiếu vào ô trống trong phần lời bài hát để kiểm tra trình độ nghe của bạn. Sau đó bạn hãy click chuột vào nút “show answer” để kiểm tra […]

Hoc anh van qua bai hat : If We Hold On Together – Diana Ross

Trong bài học này các bạn sẽ được nghe bài hát “If We Hold On Together – Diana Ross”. Trong lúc nghe bài hát bạn hãy điền những từ còn thiếu vào ô trống trong phần lời bài hát để kiểm tra trình độ nghe của bạn. Sau đó bạn hãy click chuột vào nút […]

Hoc anh van qua bai hat : Everything I Do I Do It For You – Bryan Adams

Trong bài học này các bạn sẽ được nghe bài hát “Everything I Do I Do It For You – Bryan Adams”. Trong lúc nghe bài hát bạn hãy điền những từ còn thiếu vào ô trống trong phần lời bài hát để kiểm tra trình độ nghe của bạn. Sau đó bạn hãy click […]

Hoc anh van qua bai hat : Hero – Enrique Iglesias

Trong bài học này các bạn sẽ được nghe bài hát “Hero – Enrique Iglesias”. Trong lúc nghe bài hát bạn hãy điền những từ còn thiếu vào ô trống trong phần lời bài hát để kiểm tra trình độ nghe của bạn. Sau đó bạn hãy click chuột vào nút “show answer” để kiểm […]

Hoc anh van qua bai hat : Yesterday Once More – The Carpenters

Trong bài học này các bạn sẽ được nghe bài hát “Yesterday Once More – The Carpenters”. Trong lúc nghe bài hát bạn hãy điền những từ còn thiếu vào ô trống trong phần lời bài hát để kiểm tra trình độ nghe của bạn. Sau đó bạn hãy click chuột vào nút “show answer” […]

Hoc anh van qua bai hat : Heal The World – Michael Jackson

Trong bài học này các bạn sẽ được nghe bài hát “Heal The World – Michael Jackson”. Trong lúc nghe bài hát bạn hãy điền những từ còn thiếu vào ô trống trong phần lời bài hát để kiểm tra trình độ nghe của bạn. Sau đó bạn hãy click chuột vào nút “show answer” […]

Bai hat : My Heart Will Go On – Celine Dion

Trong bài học này các bạn sẽ được nghe bài hát “My Heart Will Go On – Celine Dion”. Trong lúc nghe bài hát bạn hãy điền những từ còn thiếu vào ô trống trong phần lời bài hát để kiểm tra trình độ nghe của bạn. Sau đó bạn hãy click chuột vào nút […]