Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Archive for the ‘Hoc anh van qua bai hat’ Category

Hoc anh van qua bai hat : Hotel California – The Eagles

06.23.2011, Comments Off on Hoc anh van qua bai hat : Hotel California – The Eagles, Hoc anh van qua bai hat, by .

Trong bài học này các bạn sẽ được nghe bài hát “Hotel California – The Eagles”. Trong lúc nghe bài … Learn more

Hoc anh van qua bai hat : Forever And One – Helloween

06.23.2011, Comments Off on Hoc anh van qua bai hat : Forever And One – Helloween, Hoc anh van qua bai hat, by .

Trong bài học này các bạn sẽ được nghe bài hát “Forever And One – Helloween”. Trong lúc nghe bài … Learn more

Hoc anh van qua bai hat : Yesterday – The Beatles

06.23.2011, Comments Off on Hoc anh van qua bai hat : Yesterday – The Beatles, Hoc anh van qua bai hat, by .

Trong bài học này các bạn sẽ được nghe bài hát “Yesterday – The Beatles”. Trong lúc nghe bài hát … Learn more

Hoc anh van qua bai hat : Happy New Year – ABBA

06.23.2011, Comments Off on Hoc anh van qua bai hat : Happy New Year – ABBA, Hoc anh van qua bai hat, by .

Trong bài học này các bạn sẽ được nghe bài hát “Happy New Year – ABBA”. Trong lúc nghe bài … Learn more

Hoc anh van qua bai hat : Cry On My Shoulder – Deutschland Sucht Den Superstar

06.24.2011, Comments Off on Hoc anh van qua bai hat : Cry On My Shoulder – Deutschland Sucht Den Superstar, Hoc anh van qua bai hat, by .

Trong bài học này các bạn sẽ được nghe bài hát “Cry On My Shoulder – Deutschland Sucht Den Superstar”. … Learn more

Hoc anh van qua bai hat : Nothing’s Gonna Change My Love For You – Glenn Medeiros

06.24.2011, Comments Off on Hoc anh van qua bai hat : Nothing’s Gonna Change My Love For You – Glenn Medeiros, Hoc anh van qua bai hat, by .

Trong bài học này các bạn sẽ được nghe bài hát “Nothing's Gonna Change My Love For You – Glenn … Learn more

Hoc anh van qua bai hat : You’re My Heart, You’re My Soul – Modern Talking

06.24.2011, Comments Off on Hoc anh van qua bai hat : You’re My Heart, You’re My Soul – Modern Talking, Hoc anh van qua bai hat, by .

Trong bài học này các bạn sẽ được nghe bài hát “You're My Heart, You're My Soul – Modern Talking”. … Learn more

Hoc anh van qua bai hat : The Day You Went Away – M2M

06.24.2011, Comments Off on Hoc anh van qua bai hat : The Day You Went Away – M2M, Hoc anh van qua bai hat, by .

Trong bài học này các bạn sẽ được nghe bài hát “The Day You Went Away – M2M”. Trong lúc … Learn more

Hoc anh van qua bai hat : Everyday I Love You – Boyzone

06.28.2011, Comments Off on Hoc anh van qua bai hat : Everyday I Love You – Boyzone, Hoc anh van qua bai hat, by .

Trong bài học này các bạn sẽ được nghe bài hát “Everyday I Love You – Boyzone”. Trong lúc nghe … Learn more

Hoc anh van qua bai hat : Dancing Queen – ABBA

06.28.2011, Comments Off on Hoc anh van qua bai hat : Dancing Queen – ABBA, Hoc anh van qua bai hat, by .

Trong bài học này các bạn sẽ được nghe bài hát “Dancing Queen – ABBA”. Trong lúc nghe bài hát … Learn more