Archive for the ‘Hoc anh van giao tiep’ Category

Hoc anh van giao tiep bai 51-55

Anh văn giao tiếp bài 51 tới bài 55 sẽ dạy các bạn cách sử dụng tiếng anh: Nói về sở thích cá nhân ngoài công việc khi đi xin việc, Lý do bỏ công việc cũ, Nói về cách giải quyết áp lực trong công việc của bạn, Trả lời khi được yêu cầu […]

Hoc anh van giao tiep bai 56-60

Anh văn giao tiếp bài 56 tới bài 60 sẽ dạy các bạn cách sử dụng tiếng anh: Những câu hỏi trước khi nhận công việc,  Nhận lời làm việc, Ở nhà hàng, Lời đề nghị mới, Phương án thay thế Bài 56: Do you have any questions? Bạn còn câu hỏi nào không? Bài […]

Hoc anh van giao tiep 61-65

Anh văn giao tiếp bài 61 tới bài 65 sẽ hướng dẫn cách sử dụng tiếng anh trong vấn đề: Sắp lịch làm việc , cách nêu thắc mắc, kêu gọi giúp đỡ, cách tạo cuộc hẹn, đi ăn trưa. Bài 61: What’s on the agenda? Lịch làm việc hôm nay thế nào? Bài 62: […]

Hoc anh van giao tiep bai 66-70

Anh văn giao tiếp bài 51 tới bài 55 sẽ dạy các bạn cách sử dụng tiếng anh: Cân nhắc các lựa chọn, Kiểm tra cái này trước khi chúng ta đi nhé, Gặp gỡ, Đưa ra các khả năng, Lên kế hoạch cho một cuộc họp quan trọng Bài 66: Weighing up the options […]

Hoc anh van giao tiep bai 71-75

Anh văn giao tiếp bài 71 tới bài 75 bạn sẽ được cách sử dụng tiếng anh trong việc: thể hiện ước muốn, cố gắng sắp xếp một cuộc họp, hỏi về cuộc điện thoại như thế nào, miêu tả công việc, hỏi chuyện về công việc. Bài 71: Expressing a wish Thể hiện ước […]

Hoc anh van giao tiep bai 76-80

Anh văn giao tiếp bài 76 tới bài 80 bạn sẽ được cách sử dụng tiếng anh trong việc: trì hoãn một việc, nói về chân trời mới, nói về buổi phỏng vấn, miêu tả công việc, đễn văn phòng làm việc mới. Bài 76: Postponing Hoãn một việc gì đó lại. Bài 77: New […]

Hoc anh van giao tiep bai 81-85

Anh văn giao tiếp bài 81 tới bài 85 sẽ giúp bạn làm quen với cách sử dụng tiếng anh trong lúc: nói chuyện với sếp mới, một vòng quanh văn phòng làm việc, sắp xếp một cuộc họp, trả lời và chuyển cuộc gọi, chào hỏi khách hàng. Bài 81: Talking with my new […]

Hoc anh van giao tiep bai 86-90

Anh văn giao tiếp bài 86 tới bài 90 sẽ giúp bạn tiếp cận với cách sử dụng anh văn trong tình huống: đang trong cuộc họp, giải quyết với phàn nàn, tham gia một cuộc họp Marketing, đánh giá quá trình làm việc, lên kế hoạch cho chuyến công tác. Bài 86: In the […]

Hoc anh van giao tiep bai 91-95

Anh văn giao tiếp bài 91 tới bài 95 sẽ giúp bạn luyện nghe nói thông qua các chủ đề: bạn từ đâu đến, kỳ nghỉ của bạn thế nào, cậu có nhớ mình không, tôi thích phong cách của bạn, gia đình. Bài 91: Where do you come from? Bạn từ đâu đến? Bài […]

Hoc anh van giao tiep bai 96-100

Anh văn giao tiếp bài 96 tới bài 100 đem lại cho bạn cách dùng tiếng anh thông qua các chủ đề: trả lại chiếc áo cho cửa hàng, cậu có thú cảnh không, lên kế hoạch cho chuyến đi, cô muốn làm gì sau khi tốt nghiệp, sở thích. Bài 96: Returning a shirt […]