Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Archive for the ‘Hoc anh van giao tiep’ Category

Hoc anh van giao tiep bai 1-5

03.14.2013, Comments Off on Hoc anh van giao tiep bai 1-5, Hoc anh van giao tiep, by .

Đây là 5 bài học đầu tiên trong chương trình học anh văn giao tiếp. Trong phần này bạn sẽ … Learn more

Hoc anh van giao tiep bai 6-10

03.14.2013, Comments Off on Hoc anh van giao tiep bai 6-10, Hoc anh van giao tiep, by .

Bạn đang xem 5 bài hội thoại tiếp theo trong giao trinh anh văn giao tiếp, bài 6 tới bài … Learn more

Hoc anh van giao tiep bai 11-15

03.14.2013, Comments Off on Hoc anh van giao tiep bai 11-15, Hoc anh van giao tiep, by .

Anh văn giao tiếp bài 11 tới bài 15 sẽ đề cập đến cách dùng tiếng anh trong chủ đề: … Learn more

Hoc anh van giao tiep bai 16-20

03.14.2013, Comments Off on Hoc anh van giao tiep bai 16-20, Hoc anh van giao tiep, by .

Anh văn giao tiếp bài 16 tới bài 20 sẽ dạy các bạn cách đàm thoại về chủ đề: gọi … Learn more

Hoc anh van giao tiep bai 21-25

03.14.2013, Comments Off on Hoc anh van giao tiep bai 21-25, Hoc anh van giao tiep, by .

Anh văn giao tiếp bài 21 tới bài 25 sẽ dạy các bạn cách giao tiếp trong trường hợp: liên … Learn more

Anh văn giao tiếp bài 26 tới bài 30 sẽ dạy các bạn cách nói chuyện khi : chọn một … Learn more

Anh văn giao tiếp bài 31 tới bài 35 sẽ dạy các bạn cách sử dụng tiếng anh trong trường … Learn more

Anh văn giao tiếp bài 36 tới bài 40 sẽ dạy các bạn cách sử dụng tiếng anh trong tình … Learn more

Anh van giao tiep bai 41-45

03.14.2013, Comments Off on Anh van giao tiep bai 41-45, Hoc anh van giao tiep, by .

Anh văn giao tiếp bài 41 tới bài 45 sẽ dạy các bạn cách sử dụng tiếng anh khi bạn … Learn more

Hoc anh van giao tiep bai 46-50

03.14.2013, Comments Off on Hoc anh van giao tiep bai 46-50, Hoc anh van giao tiep, by .

Anh văn giao tiếp bài 46 tới bài 50 sẽ dạy các bạn cách sử dụng tiếng anh khi bạn … Learn more