Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Anh Van Thuong Mai Bai 2 – Why don’t you join us?

07.27.2011, Business English, by .

Đây là chương trình học anh văn thương mại bằng video. Giáo trình này gồm có 15 bài học, mỗi bài học đều có phụ đề đính kèm. Bạn đang xem bài “Why don't you join us?”, trong bài học này các bạn sẽ được học cách đưa ra một lời mời, cách chấp nhận hay từ chối. Trong lúc nghe bài hội thoại bạn hãy cố gắng nói theo để phát triển khả năng nghe nói của bạn. Nếu bạn muốn nghe lại hãy nhấn chuột vào nút play trên player menu.

Comments are closed.