Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Anh van giao tiep bai 41-45

03.14.2013, Hoc anh van giao tiep, by .

Anh văn giao tiếp bài 41 tới bài 45 sẽ dạy các bạn cách sử dụng tiếng anh khi bạn : là nhân viên chăm sóc khách hàng, đi ngắm cảnh, muốn dừng một người đi ngang qua, giới thiệu bản thân, giới thiệu về bản thân khi đi xin việc

Bài 41: Concierge
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Bài 42: Sight seeing
Đi ngắm cảnh

Bài 43: Stopping a passerby
Dừng một người đi ngang qua

Bài 44: Introduction
Giới thiệu bản thân

Bài 45: Đi xin việc – giới thiệu bản thân
Giới thiệu về bản thân khi đi xin việc

Comments are closed.