Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

ABC Grammar Bai : Possessive Pronouns

09.14.2011, ABC Grammar, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Possessive Pronouns” thuộc giáo trình ABC Grammar. Trong bài này bạn sẽ được học đại từ sở hữu Possessive Pronouns

Comments are closed.